Privacybeleid

Dit is het Privacy Statement van Klein Wonen Zwolle. Wij achten een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens van groot belang. Uw persoonsgegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Klein Wonen Zwolle kan persoonsgegevens van u verwerken, doordat u lid bent van Klein Wonen Zwolle, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Klein Wonen Zwolle verstrekt. Klein Wonen Zwolle kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam

– Uw adresgegevens

– Uw telefoonnummer

– Uw e-mailadres

WAAROM Klein Wonen Zwolle GEGEVENS NODIG HEEFT

Klein Wonen Zwolle verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen.

HOE LANG Klein Wonen Zwolle GEGEVENS BEWAART

Klein Wonen Zwolle bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens zijn verzameld.

DELEN MET ANDEREN

Klein Wonen Zwolle verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze afspraken, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

PERSOONLIJKE GEGEVENS OP ONZE WEBSITE

Op de website van Klein Wonen Zwolle worden geen persoonlijke gegevens bijgehouden. De door u via het contactformulier naar Klein Wonen Zwolle verzonden gegevens worden direct doorgestuurd naar info@kleinwonenzwolle.nl

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@kleinwonenzwolle.nl . Klein Wonen Zwolle zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Klein Wonen Zwolle neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Daartoe worden de persoonsgegevens opgeslagen op goed beveiligde gegevensdragers. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Klein Wonen Zwolle verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op.

Klein Wonen Zwolle is als volgt te bereiken:
Postadres: Vuurvlinder 16 8016 HR Zwolle
E-mailadres: info@kleinwonenzwolle.nl

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 73812358